Laboratorium pomiaru wartości kalorymetrycznej paliw samochodowych

Jednostka: Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Opiekun: doktor nauk technicznych Robert Wieszała, adiunkt
Adres: Ul. Krasińskiego 8 pok. 004, Rt1 Katowice E-mail: Robert.Wieszala@polsl.pl
WWW: Telefon:
NazwaName
Laboratorium pomiaru wartości kalorymetrycznej paliw samochodowychLaboratory of calorimetric values ​​measurement of automotive fuels
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Benzyna silnikowa spełnia stawiane jej wymagania, pod warunkiem, że zachowane są jej odpowiednie właściwości, które opisane są zbiorem parametrów zawartych w odpowiednich aktach normalizacyjnych. Jednakże można wymienić równie ważny parametr, istotny pod względem procesu spalania, który określa ilość energii chemicznej zawartej w paliwie, a jest nim wartość opałowa. Jako, iż wartość kalorymetryczna paliwa niejako opisuje jego energię chemiczną, to nie jest znormalizowana. Parametr ten decyduje o przydatności paliwa do zasilania silników, a jego zmiana ma wpływ na wszystkie właściwości benzyny. Zastosowanie paliwa o niższej wartości opałowej powoduje przede wszystkim zwiększenie zużycia paliwa przez jednostkę napędową.Motor gasoline meets the requirements imposed under the condition that preserved its relevant properties, which are described in a set of parameters included in the relevant standards. However, there may be mentioned as an important parameter, important in terms of the combustion process, which determines the amount of chemical energy contained in the fuel, and that is the calorific value. As the calorimetric value of the fuel that somehow describes its chemical energy, it is not standardized. This parameter determines the suitability of fuel to power engines, and the change affects all the properties of gasoline. The use of fuel with a lower calorific value will primarily increase fuel consumption by the drive unit.
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Pomiar wartości kalorymetrycznej płynnych paliw samochodowych takich jak benzyna i olej napędowyMeasurement of the calorimetric liquid automotive fuels such as petrol and diesel
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
Kalorymetr typu bomba kalorymetryczna Cal2k ECO do badania wartości opałowej paliw ciekłych
A bomb calorimeter calorimetric Cal2k ECO to study the calorific value of liquid fuels

Przyznane certyfikacje i akredytacjeGranted certification/acreditation
brak
ReferencjeReferences
brak
Słowa kluczoweDziedziny nauki
wartość kalorymetryczna, paliwa samochodowe