Laboratorium Radioweglowe LSC przygotowania próbek

Jednostka: Zakład Zastosowań Radioizotopów Opiekun: dr inż. Konrad Tudyka
Adres: Akademicka 5, 44-100 Gliwice E-mail: konrad.tudyka@polsl.pl
WWW: http://www.carbon14.pl/ Telefon: +48 32 2372254
NazwaName
Laboratorium Radioweglowe LSC przygotowania próbekRadiocarbon Laboratory LSC sample preparation
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Pracownia umożliwia przygotowanie koktajli scyntylacyjnych dla Laboratorium LSC.Chemical LSC laboratory allows to prepare LSC cocktails.
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
przetwarzanie próbek na C6H6,
produkcja i oczyszczanie CO2,
absorbcja CO2 w koktajlach scyntylacyjnych,
sporządzane koktajli scyntylacyjnych.
conversion samples to C6H6,
CO2 production and purification,
CO2 absorption in LSC cocktails,
chemical sample preparation.
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Datowanie radiowęglowe dla potrzeb geologii, archeologii.
Udział materiałów pochodzenia kopalnego/odnawialnego w paliwach.
Udział materiałów syntetycznych/naturalnych w żywności.
Koncentracja H-3 (trytu) w wodzie dla potrzeb hydrologii.
Radiocarbon dating for geology and archeology.
Biobased/fossil content in fuels.
Biobased/synthetic content in food.
H-3 (tritium) concentration in water for hydrology.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
Linia próżniowa do produkcji C6H6,
Linia próżniowa do produkcji i oczyszczania CO2,
Linia próżniowa do absorpcji CO2
Stanowisko to chemicznej preparatyki próbek.
Vacuum line for conversion samples to C6H6,
Vacuum lines for CO2 production and purification,
Vacuum line line for CO2 absorption,
Stand for chemical sample preparation.

Przyznane certyfikacje i akredytacjeGranted certification/acreditation
Centrum Doskonałości GADAM (Gliwickie Centrum Metod Datowania Bezwzględnego)GADAM Centre of Excellence (Gliwice Absolute Dating Methods Centre)
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
ATIS - Absolute Time scales and Isotope Studies for investigating events in Earth and human history Coordinator: Anna Pazdur (MTKD-CT-2005-029642) http://atis.polsl.pl/ SPB-1/RMF-1/2007 (2006-2010)

GADAM - Centre of Excellence "Gliwice Absolute DAting Methods" Coordinator: Anna Pazdur http://www.carbon14.pl/ SPB-13/RMF-1/2003, SPB-23/RMF-1/2003 (2003-206)

ISONET - 400 years of Annual Reconstructions of European Climate Variability using a High Resolution Isotopic Network Prof. Gerhard Schleser, Forschungszentrum in Jeulich (Germany). Coordinator in Poland: Anna Pazdur http://www.isonet-online.de/ (2003-2006)

CONTINENT: High-resolution continental paleoclimate record in the Lake Baikal: A key-site for Eurasian teleconnections to the North Atlantic Ocean and monsoonal systems. Coordinator of task connected with dating of sediments: Andrzej Bluszcz http://continent.gfz-potsdam.de/ SPUB-4/RMF-1/2001 (2001-2003)

EKOPOMIAR- Pracownia Badań, Pomiarów i Ekspertyz Ekologicznych, rekonstrukcja historii osadnictwa w rejonie Tarnowskich Gór (2009-)

Hydroconsult- wyznaczanie wieku wód podziemnych dla potrzeb hydrologicznych i geologicznych (2009)

Radosław Dobrowolski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie- opracowanie chronologii martwic wapiennych i osadów organicznych dla potrzeb rekonstrukcji zmian klimatycznych (2009-2011)

Karen Fontijn, Uniwersytet w Ghent (Belgia)- wyznaczanie wieku osadów dla potrzeb rekonstrukcji wybuchów wulkanów w Tanzanii
ATIS - Absolute Time scales and Isotope Studies for investigating events in Earth and human history Coordinator: Anna Pazdur (MTKD-CT-2005-029642) http://atis.polsl.pl/ SPB-1/RMF-1/2007 (2006-2010)

GADAM - Centre of Excellence "Gliwice Absolute DAting Methods" Coordinator: Anna Pazdur http://www.carbon14.pl/ SPB-13/RMF-1/2003, SPB-23/RMF-1/2003 (2003-206)

ISONET - 400 years of Annual Reconstructions of European Climate Variability using a High Resolution Isotopic Network Prof. Gerhard Schleser, Forschungszentrum in Jeulich (Germany). Coordinator in Poland: Anna Pazdur http://www.isonet-online.de/ (2003-2006)

CONTINENT: High-resolution continental paleoclimate record in the Lake Baikal: A key-site for Eurasian teleconnections to the North Atlantic Ocean and monsoonal systems. Coordinator of task connected with dating of sediments: Andrzej Bluszcz http://continent.gfz-potsdam.de/ SPUB-4/RMF-1/2001 (2001-2003)

EKOPOMIAR- Laboratory for Ecological Research Measurement and Expertise, reconstruction of human history near Tarnowskie Góry (2009-)

Hydroconsult- determination of groundwater age for hydrology and geology (2009)

Radosław Dobrowolski, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin- development of chronology biased on carbonates and organic carbon sediments for reconstruction of climate changes (2009-2011)

Karen Fontijn, University of Ghent (Belgia)- determination of sediments age for reconstruction of volcano activity in Tanzania
ReferencjeReferences
Gabelmann O., Michczyński A., Pazdur A., Pawlyta J., 2009.
Absolute Radiocarbon Chronology in the Formative Pottery Production Center of Santa Lucia, Cochabamba, Boliwia. Radiocarbon 51(2): 501-514.

Lamentowicz M., Balwierz Z., Forysiak J., Płóciennik M., Kittel P., Kloss M., Twardy J., Żurek S. and Pawlyta J., 2009.

Multiproxy study of anthropogenic and climatic changes in the last two millennia from a small mire in central Poland. Hydrobiologia 631(1):213-230. DOI: 10.1007/s10750-009-9812-y.

Mazurowski R.F., Michczyńska D.J., Pazdur A. and Piotrowska N., 2009.
Chronology of the Early Pre-Pottery Neolithic Settlement Tell Qaramel, Northern Syria, in the Light of Radiocarbon Dating. Radiocarbon 51(2): 771-781.

http://www.carbon14.pl/publications/
Gabelmann O., Michczyński A., Pazdur A., Pawlyta J., 2009.
Absolute Radiocarbon Chronology in the Formative Pottery Production Center of Santa Lucia, Cochabamba, Boliwia. Radiocarbon 51(2): 501-514.

Lamentowicz M., Balwierz Z., Forysiak J., Płóciennik M., Kittel P., Kloss M., Twardy J., Żurek S. and Pawlyta J., 2009.

Multiproxy study of anthropogenic and climatic changes in the last two millennia from a small mire in central Poland. Hydrobiologia 631(1):213-230. DOI: 10.1007/s10750-009-9812-y.

Mazurowski R.F., Michczyńska D.J., Pazdur A. and Piotrowska N., 2009.
Chronology of the Early Pre-Pottery Neolithic Settlement Tell Qaramel, Northern Syria, in the Light of Radiocarbon Dating. Radiocarbon 51(2): 771-781.

http://www.carbon14.pl/publications/
Informacje dodatkoweAdditional information
tritium, H-3, C-14, radiocarbon, radiocarbon dating, radon, Rn-222, alpha radiation, beta radiation, radioactivity, ultra weak radioactivity, biofuel, biobased material analyses, QUANTULUS 1220, ICELS, nuclear radiation detection.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
tritium, H-3, C-14, radiocarbon, radiocarbon dating, radon, Rn-222, alpha radiation, beta radiation, radioactivity, ultra weak radioactivity, biofuel, biobased material analyses, QUANTULUS 1220, ICELS, nuclear radiation detection. 1.6 Historia
1.7 Archeologia i etnologia
2.2 Fizyka
3.5.1 Globalne, regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego
3.5.2 Modelowanie i prognozowanie zmian środowiska przyrodniczego
3.5.3 Naukowe podstawy monitoringu i bioindykacji środowiska przyrodniczego
3.6.1 Geochemia
3.6.9 Hydrologia
3.7.1 Ewolucja geosystemu
3.7.4 Geologia
3.12.1 Analiza i ocena żywności
3.12.2 Chemia i biochemia żywności
3.13.9 Odnawialne źródła energii
5.22 Geologia i geofizyka stosowane
Zdjęcia, filmy, pliki do pobrania i inne media
Zdjęcia