MTS Insight 10

Jednostka: Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Opiekun: dr inż. Tomasz Machoczek, Specjalista Naukowo-Techniczny
Lokalizacja: Wrocławska 2 (p.14), 44-100 Gliwice E-mail tomasz.machoczek@polsl.pl
WWW: http://www.kms.polsl.pl Telefon: (32) 2371879, 661892954
Laboratorium: Zobacz opis całego laboratorium Producent: MTS
NazwaName
MTS Insight 10MTS Insight 10
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Maszyna do badań statycznych daje możliwość generowania i odczyt siły na poziomie do 10kN.Static test machine gives you the ability to generate and read the strength of up to 10kN.
Możliwości badawcze (spektrum działania)Capacity for research
Możliwości badawcze maszyny wytrzymałościowej do badań statycznych ogranicznone są maksymalną wydolnością siły oraz przestrzenią roboczą.Research capacity testing machine for static tests are ogranicznone maximum strength and endurance of the workspace.
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 choosen from last 3 years)
1) Testy dotyczące badania wytrzymałości kompozytów tworzywowych oraz materiałów kruchych tj. krzemionka podczas statycznego ściskania,
2) Wyznaczanie modułu Younga nietypowych materiałów kompozytowych,
3) Badania materiałów typu smart tj. flexinole, nitinole, ciecze magnetoreologiczne.
1) The tests for testing the strength of composites for plastic and brittle materials such as silica during static compression,
2) Determination of Young's modulus of composite materials, unusual,
3) The study of smart materials such as flexinole, nitinol, magnetorheological fluids.
Informacje dodatkoweAdditional information
Oprogramowanie dedykowane dla sterownika maszyny wytrzymałościowej - Test WorksDedicated software for driver testing machine - Test Works
Słowa kluczoweDziedziny nauki
static, statyczna, MTS, Young, Piosson 5.1 Mechanika
5.8.1 Ceramika, polimery