CADNA A (1lic)

Jednostka: Instytut Inżynierii Produkcji Opiekun: dr inż. Arkadiusz Boczkowski, Adiunkt
Lokalizacja: ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze E-mail Arkadiusz.Boczkowski@polsl.pl
WWW: Telefon: 32 277 7313
Laboratorium: Zobacz opis całego laboratorium Producent:
NazwaName
CADNA A (1lic)CADNA A (1lic)
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Cadna to program do prognozowania i oceny hałasu w środowisku, w pobliżu:
- zakładów przemysłowych
- obiektów sportowych i rekreacyjnych
- dróg i kolei
- lotnisk i lądowisk
- wszelkich innych urządzeń lub instalacji hałaśliwych

Cadna A is a software program for prediction and assessment of environmental noise in the vicinity of:
- industrial facilities
- sport and leisure facilities
- roads and railways
- airports and landing sites or
- any other noisy equipment or installations
Możliwości badawcze (spektrum działania)Capacity for research
Program umożliwia modyfikacje wszelkich czynników które maja wpływ na emisje i rozprzestrzenianie się dźwięku w środowisku akustycznym Zapewnia możliwość obliczeń poziomu hałasu zgodnie z międzynarodowymi przepisami i zaleceniami Umożliwia przedstawienie wyników obliczeń w formie map hałasu. The program enables easy editing and managing of the environment with all components that influence sound emission and propagation. It provides the calculation and the documentation of the noise levels in accordance with national and international regulations, and the presentation of the
results by noise contour plots and colored noise maps.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.16 Technologie informacyjne
5.19 Metody komputerowe w nauce