Kryteria wyszukiwania

Nazwa:                  
Dziedzina nauki:
Słowa kluczowe:     zobacz wszystkich

Witamy w bazie danych specjalistycznej aparatury badawczej oraz bazy laboratoryjnej Politechniki Śląskiej!

Niniejsza baza danych gromadzi i umożliwia wyszukiwanie informacji o zasobach aparaturowych i urządzeniach laboratoryjnych Uczelni. Jej celem jest ułatwienie kontaktu z osobami i podmiotami zainteresowanymi wykorzystaniem potencjału naukowego Uczelni, a w szczególności:

  • zleceniodawcami prac naukowo-badawczych i usługowo-badawczych z przemysłu,
  • potencjalnymi partnerami w projektach badawczych, rozwojowych i innych,
  • instytucjami badawczymi krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi współpracą i podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć badawczych.

Korzystanie z bazy jest bezpłatne.

Zobacz profil aparatury

Dekagon KD2 Pro
instrument do pomiaru parametrów cieplnych ciał stałych i cieczy

ŻYCZYMY EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ!