Kryteria wyszukiwania

Nazwa:                  
Dziedzina nauki:
Słowa kluczowe:     zobacz wszystkich

Witamy w bazie danych specjalistycznej aparatury badawczej oraz bazy laboratoryjnej Politechniki Śląskiej!

Niniejsza baza danych gromadzi i umożliwia wyszukiwanie informacji o zasobach aparaturowych i urządzeniach laboratoryjnych Uczelni. Jej celem jest ułatwienie kontaktu z osobami i podmiotami zainteresowanymi wykorzystaniem potencjału naukowego Uczelni, a w szczególności:

  • zleceniodawcami prac naukowo-badawczych i usługowo-badawczych z przemysłu,
  • potencjalnymi partnerami w projektach badawczych, rozwojowych i innych,
  • instytucjami badawczymi krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi współpracą i podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć badawczych.

Korzystanie z bazy jest bezpłatne.

Zobacz profil aparatury

System telewizji przemysłowej
- Kamera (półkula) czarno-biała
- Kamera kolorowa
- Dzielnik obrazu (kolorowy)
- Aktywna tablica dydaktyczna - system w firmie
- Aktywna tablica dydaktyczna - system hybrydowy
- Centrale alarmowe INTEGRA 32, INTEGRA 64, wyposażone w klawiatury, czujki ruchu i sygnalizatory
- Bariera podczerwieni siedmio-wiązkowa

ŻYCZYMY EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ!